Quotes i pagaments

La quota establerta per a la temporada 2020-21 és de 350 euros i inclou la tramitació de la llicència federativa amb la seva assegurança mèdica corresponent i el dret a participar en els entrenaments, competicions i altres esdeveniments en què participi el JH La Llagosta sempre seguint les directrius i normes establertes pel club en els seus Estatuts i RRI. Aquesta quota no inclou la corresponent revisió mèdica obligatòria que exigeix la FCH per poder tramitar la llicència federativa ni l'equipació esportiva.

La quota es pot abonar de dues maneres:

  • Una única quota de 350 euros abonada abans del 17 de juliol en el compte bancari del BBVA IBAN ES63 0182 3578 1102 0037 2348 indicant el nom i cognoms del jugador/a.
  • Quota fraccionada de 350 euros girada mitjançant rebut bancari al número de compte facilitat per les families. Una primera quota de 125 euros s'abonarà al més d'octubre i les altres dues, de 125 € y 100 € cadascuna, es giraran als mesos de desembre i febrer.

Per als germans s'estableix una quota de 350 euros per al primer, de 280 per al segon i de 240 per als següents. En el cas del germans, si el pagament es fa de manera fraccionada mitjançant rebut bancari, el primer rebut de tots es girarà al mes d'octubre, mentre que els altres dos es giraran, en el cas del primer germà, al desembre i al febrer i, en el del segon i tercer, al gener i el març.

Degut a l'excepcionalitat produïda per la COVID-19, a totes les famílies que continuïn amb la nostra entitat a la temporada 20-21, se'ls hi bonificarà una part de la quota en el tercer pagament de la temporada.

Per a tots els/les esportistes (nova incorporació o pertanyents ja a l'entitat) amb una situació socioeconòmica complicada, s'establirà una fórmula de pagament especial sempre que ho sol·licitin i, fins i tot, se'ls ajudarà en la gestió d'ajuts econòmics davant les administracions públiques corresponents